Snapshots af landlivet

Jeg er i en del af min barndom vokset op på en gård – et stort fritidslandbrug med ca. 60 køer. Alle køerne opdrættes til kødkvæg, dvs. ingen malkning men i stedet en god opfedning og måske lidt færre kalve da mælkeproduktionen ikke er det vigtigste J (jeg skal gøre mit bedste for ikke at ...